LP234A 
Cabasa Afuché Standard 
in legno 
Euro 29

TOCA CABASA T2513-B
Cabasa Afuché Professionale
Euro 34